کشی  ,فریت بار به امریکا  ,ایرانسل ارزان  ,دانلود کتاب  ,عطر ادكلن  ,میناکاری  ,ویبره  ,فروشگاه اینترنتی  ,اخبار روز  ,

سبز مشاور

 انواع سيم بكسل در بازرگاني ساسان شاهنگ گر انواع سيم بكسل در بازرگاني ساسان شاهنگ گر انواع سيم بكسل در بازرگاني ساسان شاهنگ گر .

انواع سيم بكسل در بازرگاني ساسان شاهنگ گر

انجام آزمون هايي كه سيم بكسل را تخريب نمي كنند

انجام آزمون هايي كه سيم بكسل را تخريب نمي كنند :
 اين آزمون ها كه بر روي سيم بكسل انجام مي شود با وسايل الكترومغناطيس كه امكان دارد در آزمون هاي چشمي همچون كمكي باشد براي معين كردن بخش هايي از سيم بكسل كه دچار ازبين رفتن احتمالي هستند، مورد استفاده قرار بگيرد. در مواردي كه تصميم گرفته مي شود كه اين آزمون هاي الكترومغناطيس كه سيم بكسل را نيز تخريب نمي كنند در زمان استفاده از سيم بكسل به كار گرفته شود، اين سيم بكسل بايد در اولين روزهاي به كارگيري آن، مورد آزمون اوليه قرار بگيرد. ( كه امكان دارد در مكاني كه سيم بكسل را مي سازند، يا در زماني كه سيم بكسل را نصب مي كنند و يا بعد از نصب سيم بكسل باشد ) و همچون يك نقطه مرجع ( كه در برخي موارد به نام امضاي سيم بكسل هم به كار گرفته مي شود ) براي قياس ها در زمان هاي آينده موردبهره وري قرار بگيرد.


برچسب: ، آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۳:۱۸ توسط:shahanggar موضوع:

نظارت و بررسي سيم بكسل بعد از اتفاق افتادن حادثه

 زمانيكه سانحه اي روي دهد كه به دليل آن سيم بكسل و يا پايانه هاي آن احتمال دارد كه دچار آسيب شوند بايد سيم بكسل و پايانه اي آن را در يازرسي هاي دوره اي قبل از شروع دوباره كار و طبق تصميم فردي كه صلاحيت اين امر را دارد مورد رسيدگي و نظارت قرار گيرد. زمانيكه دستگاه وينچ با سيم بكسل دوبل استفاده شده، در بعضي از موارد احتياج است ﻛﻪ ﻫﺮ دو سيم بكسل عوض بشوند.

بازرسي سيم بكسل 

 

 حتي فقط يكي از سيم بكسل ها به مرتبه از بين رفتن و كاربرد نداشتن رسيده باشند، اين امر به اين سبب مي باشد كه سيم بكسل جدي ازسيم بكسل قبلي بلند خواهد بود . خاصيت كشساني آن متفاوت است كه اين دو دليل بر ميزان سيم بكسلي كه به مقدار كمي از درام باز شده اند اثر ميگذارد. نظارت و بررسي ﺑﻪ دليل فعال نبودن جرثقيل در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ زمانيكه جرثقيل به مدت بيشتر از 3 ماه فعال نباشد، قبل از شروع كار دوباره جرثقيل بايد سيم بكسل ها مورد نظارت و بررسي دوره اي قرار بگيرند.


برچسب: ، آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۳:۴۷ توسط:shahanggar موضوع:

نظارت كردن روزانه سيم بكسل به طور چشمي

 بايد آن قسمتي از سيم بكسل را كه در يك روز خاصي قرار است از آن استفاده شود،بايد به منظور شناسايي مواردي مانند، ازبين رفتن به طور كلي سيم بكسل و يا آسيب ديدن آن از لحاظ مكانيكي، مورد نظارت و بررسي قرار بدهيم و همچنين بايد اطمينان كافي را در مورد اينكهسيم بكسل به درستي بر روي درام و قرقره ها نشسته و سيم بكسل از تعادل عملياتي خود خارج نشده، را به دست آوريم. هر تغييري كه در حالت و ويژگي هاي سيم بكسل به وجود آمده را بايد اطلاع داده و سيم بكسل به وسيله فردي كه اطلاعات كافي در مورد آن دارد مورد بررسي و آزمايش قرار بگيرد.

 

بازرسي چشمي سيم بكسل
 در مواردي كه زمينه كاري جرثقيل تغيير كرد، مانند حالت هايي كه جرثقيل به محيط جديد كاري انتقال پيدا كرد و بايد براي شرايط جدي كاري آن را تنظيم كرد، كل سيم بكسل را بايد مورد نظارت چشمي قرار بدهيم.


برچسب: ، آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۴۱:۰۰ توسط:shahanggar موضوع:

كاهش ضخامت سيم بكسل به صورت مقطعي

زمانيكه كاهش ضخامت سيم بكسل به صورت مقطعي قابل رويت مي باشد، همانند موردهايي كه شكست مركز و يا هسته سيم بكسل روي مي دهد، سيم بكسل آن زمان بايد از رده خارج شود.

 

كاهش ضخامت سيم بكسل
 رشته هاي بافته شده سيم بكسل شكسته شود :
زمانيكه رشته هاي بافته شده كامل سيم بكسل شكسته شود، سيم بكسل را بايد همان لحظه از رده خارج كنيم.
خوردگي در سيم بكسل :
ملاك رتبه بندي براي خوردگي و خارج از رده كردن سيم بكسل شامل خوردگي خارجي، خوردگي دروني و خوردگي تخريبي مي باشد. زمانيكه مقدار خوردگي را مورد ارزيابي قرار مي دهند، شناسايي تفاوتي كه مابين خوردگي سطحي سيم بكسل و خوردگي سيم هاي آن به دليل اكسيد شدن مواد خارجي مي باشد، بسيار مهم مي باشد. در نتيجه قبل از اينكه نتيجه ارزيابي سيم بكسل را ارائه دهيم، بخش هايي كه قرار است مورد بررسي قرار بگيرد بايد توسط پارچه يا برس تميز شوند. براي سيم كردن اين بخش هاي سيم بكسل نبايد از حلال ها استفاده كرد.


برچسب: ، آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۷:۵۸ توسط:shahanggar موضوع:

حفاظت از سيم بكسل

حفاظت از سيم بكسل بايد متناسب با شرايط محيطي كه سيم بكسل در آن قرار دارد و مدل سيم بكسل و نوع جرثقيل و شرايط كار باشد. در طي زماني كه سيم بكسل كارايي دارد، قبل از اينكه هر گونه علامت هايي مانند خوردگي و خشك شدن در سيم بكسل ديده شود، آن را بايد به طور متناوب بنابر دستور شخصي كه ماهر در اين امر مي باشد پوشش دهي شود، مخصوصا آن بخش هايي از سيم بكسل كه از قرقره ها عبور ميكنند و روي درام بسته و باز خواهد شد.

حفاظت سيم بكسل 

در بعضي از موارد به دليل اينكه پوشش دهي بيشتر اثر گذار باشد بايد سيم بكسل را قبل از پوشش دهي تميز كرد. آن پوششي كه قرار است در سيم بكسل به كار رود بايد با مدل روانكار اصلي از طرف كسي كه سيم بكسل را ساخته، همنخاني داد و همچنين قابليت نفوذكنندگي داشته باشد. در مواردي كه مدل پوشش دهي در راهنماي جرثقيل بيان نشده باشد بهتر است از كسي كه سيم بكسل را ساخته يا آن شخص كهسيم بكسل را خريداري مي كند كمك گرفته شود.


برچسب: ، آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۳۴:۵۳ توسط:shahanggar موضوع:

ويژگي هاي سيم بكسل قبل از نصب آن

ويژگي هاي سيم بكسل قبل از نصب آن :

 1- قبل از به كارگذاري سيم بكسل، و اصولا در زمان تحويل، سيم بكسل و گواهينامه آن بايد مورد مطالعه قرار گيرد تا از همخواني و برابريسيم بكسل با سفارشي كه داده شد مطمئن شويم.

 2- محكم بودن سيم بكسلي كه مورد استفاده قرار مي گيرد نبايد از ميزان تعيين شده به وسيله كسي كه آن را مي سازد كمتر باشد.

3- قطر سيم بكسل بايد زماني كه بار به آن وصل نيست قياس شود و نتيجه آن را يادداشت كنند.

4- همه ويژگي هاي قرقره ها وشيار هاي درام بايد مورد بررسي قرار گيرد تا مطئن شويم كه مي تواند ميزان و اندازه سيم بكسل جديد را بپذيريد و در شكل هيچ تغييري مانند دندانه دندانه شدن و ميزان پهناي آن به مقداري باشد كه سيم بكسل را تحمل كند.

5- براي بهتر شدن كاركرد سيم بكسل، قطر شيارهاي قرقره ها 5% تا 10% بيشتر از قطر اسمي سيم بكسل بايد باشد و در حالت معمولي 1% بزرگتر از قطر سيم بكسل باشد.

 

سيم بكسل


برچسب: ، آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۹:۳۹ توسط:shahanggar موضوع:

سيم شكسته در سيم بكسل

اگر مدت زمان كارايي سيم بكسل كوتاه شد، دليل آن اين است كه از سيم بكسل به درستي حفاظت نشد و مخصوصا در زمانيكه وينچ يا جرثقيلدر محيطي قرار گيرند كه دچار خوردگي شوند. و يا درمواردي كه پوشش دهي طناب درستي انجام نشده باشد. در اين زمان ها حتما بازرسي ها به طور مكرر انجام شود. از بين رفتن مكاني كه امكان دارد دليل آن يك رشته سيم شكسته كه از سيم بكسل بيرون آمده، و در زمانيكه از روي قرقره ها عبور مي كنند اثر گذار مي باشد، براي جلوگيري از ازبين رفتن محل كه بر اثر اين موضوع پيش مي آيد، سيم شكسته موجود در سيم بكسل را بايد بگيريم و آن را به عقب و جلو حركت بدهيم تا آن جدا شود.

 

سيم بكسل 

 زمانيكه سيم شكسته قطع شد، مكان آن را بايد بر اي آن كه به بازرسان نشان داده شود علامت گذاري كنيم. در هنگام بررسي وضعيت سيم بكسل و در ارتباط با معياري كه در مورد سيم شكسته و از رده خارج كردن سيم بكسل، اين سيم شكسته را به عنوان رشته سيم در نظر بگيريم. در زمانيكه سيم هاي شكسته در محل ترمينال سيم بكسل و يا در حوالي آن ديده بشوند ولي بقيه مكان هاي موجود در طول سيم بكسلمشكلي نداشته باشد، سيم بكسل را كوتاه مي كنيم و اتصال هاي پايانه را مددا به هم متصل مي كنيم. كه قبل از انجام اين كار بايد طول سيم بكسل را مورد بررسي قرار دهيم تا از سالم بودن آن مطمئن شويم.


برچسب: ، آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۵:۱۹ توسط:shahanggar موضوع:

نظارت داشتن روي سيم بكسل به صورت دوره اي

 نظارت كردن روي سيم بكسل بايد به وسيله افرادي كه صلاحيت و شايستگي انجام اين كار را دارند صورت بگيرد. گزارشاتي كه در اين نظارت هاي دوره اي بر روي سيم بكسل به دست مي آيد كه به هدف اين عمل انجام مي شود كه آيا سيم بكسل : 
 1- مي تواند سالم و دور از آسيب ديدگي به كار خود ادامه دهد و در چه زماني بايد دوباره آزمون هاي دوره اي روي سيم بكسل انجام گيرد. 
2- سيم بكسل را پس از مدتي استفاده و يا در مدت زمان مشخصي تعويض كرد 

 

بازرسي سيم بكسل
به وسيله راه حل درستي همانند ارزيابي، به طور مثال : شمارش، راه هاي اندازه گيري و يا چشمي، ميزان ازبين رفتن سيم بكسل بايد حتما ارزيابي شود و به طور درصد نمايش داده شود. هر نوع عواملي كه موجب آسيب زدن احتمالي به سيم بكسل مي شوند بايد قبل از شروع و انجام كار به وسيله افرادي كه داراي صلاحيت مي باشند ارزيابي شوند و گزارشات حاصل از اين ارزيابي سيم بكسل بايد درج شود.


برچسب: ، آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۷:۱۶ توسط:shahanggar موضوع:

انواع سيم بكسل هاي جرثقيل

انواع مختلف از سيم بكسل ها وجود دارد كه بر اساس معيارهاي مختلفي نيز تقسيم بندي ميشوند. بطور كلي سيم بكسلها از نظر بافت ، تاب ، مغزي ، رشته و كلاف تقسيم بندي مي شوند:
1- سيم بكسل از نظر تاب:
– سيم بكسل يكطرفه: اگر كلاف و رشته ها هر دو در يك جهت تابيده شده باشد آنرا سيم بكسل يك طرفه مي نامند.
– سيم بكسل دو طرفه(صليبي): اگر جهت كلاف و تاب رشته ها عكس يكديگر باشد ، سيم بكسل دوطرفه يا صليبي ناميده مي شود.
– اگر تاب كلاف ها و رشته ها عكس يكديگر باشد و كلاف ها يك در ميان به راست و چپ رشته ها تابيده باشند ، تركيبي گويند.
2- سيم بكسل از نظر بافت: 
سيم بكسل‌ها از نظر جهت بافت كلاف ها نام گذاري مي شوند اگر جهت كلاف ها از چپ به راست تابيده باشند، با علامت z روي سيم بكسل نشان داده مي شود و آنرا راست بافت گويند. اگر جهت كلاف ها از راست به چپ تابيده شده باشد ، با علامت s روي سيم بكسل نشان داده مي شود و آنرا چپ بافت گويند. جهت تهيه سيم بكسلبلند كننده بار از سيم بكسل صليبي راست بافت و چپ بافت استفاده مي شود. سيم بكسل هاي صليبي يا دو طرفه نيروي كششي را بهتر تحمل مي كنند ، در صورتي كهسيم بكسل هاي يكطرفه ميل به باز شدن بافت ها و رشته ها دارند و قابليت انعطاف و مقاومت پوششي بيشتري را دارند ، اما كمتر در جرثقيل ها مورد استفاده قرار مي گيرند .
3- سيم بكسل ها از نظر نوع پيچ دو نوع هستند : 
پيچ معمولي : جهت پيچيده شدن سيم ها در لايه هاي سيمي خلاف لايه سيم در سيم بكسل است. ويژگي سيم بكسل با پيچ معمولي در اين است كه اين سيمها داراي بافت ثابت مقاومت كششي زياد و باز و بست آسان هستند و كمتر تاب ميخورند.
پيچ لانگ : پيچيده شدن سيم ها در لايه هاي سيمي در جهت سيم هاي بكسل است . سيمهاي پيچ لانگ مشكلتر باز و بسته ميشوند ولي هنگام استفاده پيچهاي كوچك بيشتري ايجاد ميكنند. در عوض اين نوع سيم بكسل بسختي مچاله ميشود.
4- سيم بكسل از نظر مغز:
– لايه داخلي فيبري كنفي : اين لايه از فيبر مصنوعي و پلي پروپلين تشكيل شده است . فيبر قبلقرار گرفتن داخل سيم بكسل به روغن آغشته تا از زنگ زدن جلوگيري شود .
– لايه داخلي فولادي : اين نوع لايه از يك يا چند سيم نظير ساير لايه هاي سيمي ودر موارد پيچيده از ساير لايه ها تشكيل شده است . در مواردي از مصرف از قدرت و استحكام بيشتري برخودار است .
– لايه داخلي مستقل : از هفت لايه سيمي تشكيل شده است . سيم بكسل هاي با لايه داخلي مستقل براي كارهاي سنگين و مقاوم در برابر مچاله شدن بكار مي روند .

 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر كليك كنيد : 

1- سيم بكسل

2- زنجير و اتصالات

3- زنجير الواتور

4- سيم بكسل جرثقيل

5- سيم بكسل آسانسوري


برچسب: ، آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۸:۰۳ توسط:shahanggar موضوع:

الواتور

گچ، كربنات كلسيم، آسفالت و پودرهاي ميكرونيزه و مواد غذايي مانند آرد قند، نمك، شكر و مواد گرانولي و ساير موارد مشابه مي باشد .كه در دو مدل تسمه اي و زنجيري طراحي وساخته مي شود .

الواتور هاي تسمه اي از متداول ترين نوع بالابر ها بوده و براي انتقال مواد دانه بندي وگرانولي شكل كه درجه حرارت بالاي هم ندارند مناسب مي باشد اما در صورت وجود حرارت زياد و يا سنگ هاي بزرگ وبرنده براي جلوگيري از صدمه به تسمه دستگاه از الواتور هاي زنجيري استفاده مي شود

در صورت انتقال موادي با سختي و خورندگي بالا در انتخاب جنس ومتريال بدنه و باگت ها از آلياژهاي خاص و ضد سايش استفاده مي شود.

در طراحي الواتور ها بايد ابعاد وجنس باگت (قاشق ) و نيز شكل و محل قرارگيري خروجي بار به درستي در نظر گرفته شود تا تمامي موادي كه در چرخه انتقال قرار دارند به خروجي هدايت شوند و مجددا به پايين الواتور و چرخه انتقال بر نگردند

 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر كليك كنيد : 

1- سيم بكسل

2- زنجير و اتصالات

3- زنجير الواتور

4- سيم بكسل جرثقيل

5- سيم بكسل آسانسوري


برچسب: ، آخرين ويرايش: سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور

برچسب ها:

سيم بکسل زنجير و اتصالات زنجير الواتوري زنجير الواتور
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۱۷:۰۴ توسط:shahanggar موضوع:

هاست لینوکس